Taganemisõigus

Meil on hea meel teie valiku üle meie poest toode osta!

Anname endast parima, et ostetud toode sobiks teie valikuga ning ostuprotsess tooks ainult positiivseid emotsioone. Ettenägelik ostja mõtleb alati garantiidele, seega lugege hoolikalt tingimusi:

Taganemisõigus

 1. Saate kasutada keeldumisõigust ja toote tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates toote enda valdusse saamisest, ilma tagastamise põhjust mainimata.
 2. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb ostust loobumise otsusest teavitada SIA DRISCILA , www.drissilladress.lv veebipoodi, saates teate e-postile: driscila9@gmail.com . Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemisõiguse lõppemist. Peale e-kirja saamist teavitame Teid ja anname juhised, kuidas ja kuhu toode tagastada.
 3. Taganemisõiguse kasutamine lõpeb 14 kalendripäeva möödumisel, alates päevast, mil olete kauba saanud Teie või kolmas isik peale vedaja ja kelle Teie poolt on märgitud, on saanud kauba enda valdusesse. Arusaamatuste vältimiseks veenduge toote kättesaamisel, et see vastaks täielikult tellitule - mudel, värv, suurus ja muud olulised parameetrid.
 4. Lepingust ülesütlemisel tagastab veebipood www.drissilladresses.lv kõik konkreetse kauglepingu raames Teilt toote eest saadud maksed, välja arvatud toote kohaletoimetamise kulu ja tagastamise summa, hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil drissilladresses.lv on tarbija poolt saadetud/tagastatud kaubad kätte saanud.
 5. Toote tagastamisel tuleb kaasa võtta vastav transpordipakend ehk toote originaalpakend peab olema pakendatud teise transportimiseks sobivasse pakendisse. Vastasel juhul võib postitöötaja keelduda saadetise vastuvõtmisest. Arusaamatuste vältimiseks soovitame tagastamiseks mõeldud toote kindlustada, vastasel juhul vastutate toote kahjude eest.
 6. Kui soovite kasutada keeldumisõigust, pidage meeles, et vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, kui kaupa ei kasutata mitte selle kauba liigi, omaduste ja toimimise määramiseks, vaid muuks otstarbeks. Seetõttu arvestage, et keeldumisõiguse kasutamise perioodil on Teil õigus toodet kasutada toote testimiseks vajalikus mahus (samal määral, mida saaksite teha enne toote ostmist tavapoest) . Taganemisõigust kasutades vastutate toote kasutamise eest, mis ületab toote testimise sihtotstarvet, toote kasutamise eest keeldumisõiguse kasutusaja jooksul, mis ei ole kooskõlas toote katsetamise põhimõttega. heas usus, samuti toote väärtuse, kvaliteedi ja ohutuse vähenemise eest.
 7. Ministrite kabineti 20. mai 2014 määruse nr 255 "Kauglepingute eeskiri" punkt 22 ütleb, et tarbija ei saa kasutada taganemisõigust, kui
 • Toote või teenuse hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida müüja või teenusepakkuja ei saa kontrollida ja mis võib ilmneda taganemisõiguse ajal;
 • Kaup on valmistatud tarbija juhiste järgi või kui asi on selgelt isikustatud
 • Toode on kiiresti riknev või aegub peagi;
 • Tarbija on avanud paki tootele, mida ei ole võimalik tervislikel ja hügieenilistel põhjustel tagastada (näiteks elektriline hambahari, epilaator, elektriline habememasin, habeme-/juukselõikur, elektriline juukselõikur, juuksesirgendajad, maniküüri ja pediküüri tarvikud)
 • Oma omaduste tõttu seguneb toode pärast tarnimist pöördumatult muude asjadega;
 • Tarbija on avanud heli- või videosalvestise või arvutiprogrammide pakendi;
 • Leping sõlmitakse digitaalse sisu tarnimiseks, mida ei tarnita püsival andmekandjal, kui digitaalse sisu tarnimine on algatatud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja keeldumisõiguse kaotuse kinnitusel;
 • Veebipood drissilladresses.lv juhib tähelepanu asjaolule, et tagastatava kauba väärtuse kaotuse tuvastamisel on võimalik Tarbija vastu esitada hagi SIA DRISCILA poolt tekitatud kahjude katmiseks, mis tekkisid Tarbija poolt põhjustatud kahju hüvitamisest. tegevused.

Pretensioonide ja kaebuste esitamise ja läbivaatamise kord

 1. Pretensiooni esitamise tähtaeg ostetud kaubale on 24 kuud alates ostu hetkest.
 2. Kui kauba lepingutingimustele mittevastavus ilmneb kuue kuu jooksul pärast kauba ostmist, loetakse, et see oli olemas kauba ostmise päeval, välja arvatud juhul, kui selline eeldus on vastuolus kauba olemusega või mittevastavuse liigiga.
 3. Kui ostetud toode osutub ebapiisavaks, on tarbijal õigus nõuda:
  1. Kõigepealt kõrvaldada toote nõuetele mittevastavus VÕI vahetada toode ilma kompensatsioonita (sealhulgas ilma toote saatmise, töö, materjalide ja muude kulude hüvitamiseta) ja mõistliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või ebaproportsionaalne. Arvesse tuleb võtta ka toote olemust ja selle kasutuseesmärki .
  2. Kui mittevastavust ei kõrvaldata mõistliku aja jooksul või toodet ei vahetata välja ebamugavusi tekitamata, on tarbijal õigus:
  Vastav hinnalangus
  Lepingu ülesütlemine ja raha tagastamine (välja arvatud juhul, kui lahknevus on väike ega saa oluliselt mõjutada toote kasutusvõimalusi)
  Hinna alandamisel või lepingu ülesütlemisel on võimalik arvestada toote kulumist või kasu, mille tarbija sai toote kasutamisel ja milles lepingupooled ei ole kokku leppinud
 4. Kui müüja või teenusepakkujaga tekib vaidlus, tuleb see esmalt lahendada läbirääkimiste teel, püüdes jõuda kokkuleppele – suuliselt või kirjalikult.
 5. Müüja kohustuseks on anda vastus/pakkumine lahenduseks üldjuhul 15 tööpäeva jooksul. Keeldumine peab olema põhjendatud.
 6. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada, võib tarbija pöörduda:
  1. Tarbijaõiguste kaitse keskuses abi saamiseks
  2. Vastava valdkonna vaidluste kohtuvälise lahendaja juures, näiteks avalike teenuste reguleerimise komisjoni juures, Läti kommertspankade liidu ombudsmani, Läti kindlustusandjate liidu ombudsmani juures jne.
  3. Tarbijavaidluste lahendamise komisjonis, kui Tarbijaõiguste Kaitse Keskuse poolt osutatav abi ei ole vaidluse lahendamisel tulemust andnud ja on võimalik kokku kutsuda vastavas valdkonnas komisjon
  4. Kohtus, sh väiksemate nõuete korras
 7. Vaidluste kohtuväline lahendamise kord:
  1. Pretensioon kauba saadavuse või kvaliteedi kohta palume esitada elektrooniliselt, saates e-posti aadressile driscila9@gmail.com . Kaebust vaadatakse läbi 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni laekumise päevast, vastus saadetakse kaebuses märgitud e-posti aadressile.
   Kui kaebus tunnistatakse põhjendamatuks ja te ei nõustu kaebuse alusetuks tunnistamisega, on teil õigus kasutada normatiivaktides sätestatud alternatiivseid vaidluste lahendamise võimalusi, esitades kirjaliku avalduse kauba müüjale. vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, märkides
   - nimi, perekonnanimi, kontaktandmed;
   - taotluse esitamise kuupäev;
   – vaidluse olemus, nõuded ja nende põhjendus.
  2. Teave vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta vaidluste kohtuvälistele lahendajatele:
   - Vaidluste lahendamine veebis: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV
   - Vaidluste lahendamise protsess: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
   - Kohtuväliste vaidluste lahendajate andmebaas: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  3. Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise komisjon:
   Riia, Brīvības tänav 55, LV-1010
   Tel.: 65452554;
   e-post: ptac@ptac.gov.lv
   veebisait: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
   Tasu: tasuta
   Keeled: Ettepanekuid saab esitada vastavalt riigikeeleseadusele

Keeldumisõigus ei kehti juriidilistele isikutele.

Teeme kõik selleks, et garantii või pretensiooni läbivaatamise protseduur läheks võimalikult kiiresti ega tekitaks teile asjatut muret.

Looduslikest tingimustest tekkinud kahju ei hüvitata.